„Transparentność i uczciwość w sporcie” – szkolenie w ramach Akademii Zarządzania Sportem

Akademia Zarządzania Sportem - pierwsze szkolenie w 2019 roku dla polskich związków sportowych.

437

Dnia 20 lutego na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się szkolenie pod tytułem „Transparentność i uczciwość w sporcie”.

W imieniu Polskiego Związku Muaythai w szkoleniu uczestniczyła Pani Joanna Zapert, Przewodnicząca Komisji Prawnej PZ Muaythai.

Było to pierwsze w tym roku szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach  Akademii Zarządzania Sportem.

Szkolenie rozpoczęło się od przemowy organizatora – pana Grzegorza Botwiny. Następnie przyszedł czas na wystąpienia merytoryczne. Jako pierwszy wystąpił pan Łukasz Banaszak z firmy SportWin Sp.z o.o., który wprowadził słuchaczy w tematykę Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ oraz zaprosił na tegoroczną edycję wydarzenia. Kolejnym mówcą był dyrektor POLADA – pan Michał Rynkowski, który wygłosił wykład pod tytułem „Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie”. Następny prelegent został zaproszony na szkolenie z Niemiec. Był to doktor Stefan Walzel – sekretarz generalny EASM (European Association for Sport Management). Głównym tematem jego prelekcji była transparentność i uczciwość w sporcie. W swoim wystąpieniu dr Walzel skupił się na omówieniu zasad dobrego zarządzania. Wskazał kierunki, w jakich należałoby rozwijać działalność związków sportowych, aby móc wdrożyć zasady dobrego zarządzania. Szkolenie zakończył wykład adwokata Jakuba Fornalika dotyczący prawnych aspektów uczciwości w sporcie, który na przykładzie piłki nożnej przybliżył tematykę korupcji w sporcie oraz omówił metody przeciwdziałania temu zjawisku.

Prelegenci w swoich wystąpieniach zaprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny. Całe wydarzenie cechowała  świetna organizacja. Zaproszono na nie przedstawicieli  związków sportowych sportów olimpijskich oraz sportów nieolimpijskich.